top of page

הגנה מן הצדק - 4
מניעת שינה וחקירה ללא שינה

במהלך חקירתו של עד המדינה ניר חפץ נמנעו ממנו שעות שינה באופן עקבי ושיטתי, עד שהגיע למצב של תשישות חמורה, זאת על מנת להפעיל עליו מנוף לחץ לא-חוקי שיגרום לו לשתף פעולה עם החוקרים.

לעיתים חפץ ישן לא יותר משעה וחצי בלילה. במקרים אחרים, אם התמזל מזלו, "זכה" לכל היותר לארבע שעות שינה.

החוקרים השתמשו במספר שיטות כדי למנוע מחפץ שעות שינה. יום חקירות אופייני היה מסתיים סביב חצות. מדי יום, בסיום חקירתו, נהגו החוקרים להשאירו בחדר החקירות זמן רב, ללא צורך ומבלי לתשאלו.

חפץ מתאר זאת בעדותו: "אחרי שגמרו לחקור אותי, הייתי יושב בחדר עוד שעה, שעה וחצי סתם מול חוקר ושותק. שאני מניח שזה בשביל למנוע שעות שינה. לפחות, לפחות שעה. פשוט יושבים."

לאחר מכן החלה נסיעה ארוכה לבית מעצר מרוחק, ואז תהליך קליטה ארוך שרק בסיומו, היה מגיע לתאו כעבור שעות רבות.

במהלך השבועיים הראשונים למעצרו, הוא עבר לא פחות מחמישה בתי מעצר הממוקמים בכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, כדי לטרטרו ולגזול עוד שעות שינה יקרות בתהליכי קליטה ובנסיעות ארוכות.

capture.jpg
315 logo light HR.jpg

ניר חפץ, מותש

התלונות על מחסור בשעות שינה ותשישות הושמעו לחוקרים על ידי חפץ פעם אחר פעם. הוא התלונן על 'איבוד פוקוס' כשהוא כמעט ונרדם מול פניהם. אך הם התעלמו ממצבו והמשיכו בחקירות במלא העוצמה.

עד כדי כך הגיעו הדברים, שלעיתים הוא אף נאלץ לעמוד, כדי לא להירדם תוך כדי חקירה.

ביום השביעי למעצרו, חפץ כבר חווה התמוטטות קוגניטיבית:

החוקר ניר שוורץ: "...לילה קשה"

ניר חפץ: "לא, היה לי התמוטטות, אני לא יודע, קוגניטיבית כזאת..."

 

חפץ הגיע למצב של תשישות כה חמורה, עד שבמהלך חקירתו מיום 28.2.2018, עשרה ימים לאחר שנעצר, הוא פשוט נרדם באמצע החקירה. האירוע הקיצוני הוקרן באולם בית המשפט.

חוקריו של חפץ היו מודעים בזמן אמת, לחוסר השינה הקיצוני ממנו סבל חפץ. כך אמר אחד החוקרים במהלך החקירה:

"תשמע גם עם כל הטרטורים והחוסר שינה וזה, אני לא מתפלא שאתה, נהיה לך סלט אחד שלם בראש".

 

כשהמצב החמיר, סבר אפילו החוקר כי אסור להתעלם מהמצב ושהם חייבים לתת לו לנוח. ואולם הצעותיו נדחו:

חוקר: "הוא היה עייף. כמו שראית, אפילו הכנסתי לו מזרן לחדר החקירה. אני זוכר שגם דיברתי על זה עם ניר שוורץ (החוקר הראשי של חפץ). אני הצעתי לו לתת אולי לניר חפץ הפסקה, להשאיר אותו יום בבית המעצר, אני חושב שלפחות פעם או פעמיים הצעתי לו את זה וההצעה שלי נדחתה."

ש: "אז עכשיו, אתה פנית לניר שוורץ כי זיהית שיש קושי עם העייפות הקשה של חפץ נכון?"

חוקר: "העוצמה הייתה קצת גדולה לפי דעתי, זאת אומרת הוא היה עייף מצד אחד, היו הרבה שעות של חקירה מצד שני, ואני חשבתי שיהיה לנכון לתת לו, לא יודע אם כמה שעות, או יום של מנוחה, הצעתי הפסקה."

מניעת שינה הוכרה בפסיקת בית המשפט העליון כאמצעי פסול שאינו עומד בתנאים המותרים לחקירה סבירה והוגנת. מחפץ, כאמור, נמנעה שינה משך ימים ארוכים, במהלכם נחקר מבוקר ועד אישון לילה.

החוקרים והפרקליטים - כולם ידעו ושתקו. ויותר חמור, הם נתנו ידם להמשך העינוי בו היה נתון.

הם ניצלו את מצבו הקשה לצורך שבירת רוחו על מנת שישתף עמם פעולה, על-מנת שימסור את הגירסה שביקשו לשמוע.

bottom of page