top of page

פרויקט 315 הוא צעיר אך זוכה לתהודה רבה ברשתות החברתיות וכן בחלק מהמדיה. הנה חלק מהאזכורים שקיבלנו וכן פרסומים נוספים הקשורים למשפט

315 logo light HR.jpg

פרויקט 315 במדיה

סרטונים
מאמרים
פוסטים ברשתות
סרטונים 7
שביעי
bottom of page