פרשת 2000

כתב האישום בפרשת 2000 כולל אישום כנגד ראש הממשלה נתניהו בהפרת אמונים בכך שקיים שיח עם נוני מוזס על הצעה, שעל פי כתב האישום הייתה הצעת שוחד:  שינוי משמעותי של הסיקור של נתניהו שיביא להמשך כהונתו כראש ממשלה, תמורת קידום חקיקה שתביא להטבות כלכליות משמעותיות לנוני מוזס.

כתב האישום כולל 47 סעיפים המתחלקים כדלקמן:

כללי – (סעיפים 1-3 ו-44-46 - סה"כ 6 סעיפים)

אלו סעיפים שחלקם מתארים עובדות כלליות ואירועים שקרו במהלך התקופה המדוברת, אינם מהווים עבירה ואינם נמצאים במחלוקת. בחלקם יש האשמות כלליות הנדונות בפרוטרוט בסעיפים האחרים.
 

אירועי 2007-2013 – (סעיפים 4-12 - 9 סעיפים)
אלו סעיפים המתארים את המאבק של מוזס בישראל היום ופגישות שנערכו בינו לבין נתניהו על רקע זה (פגישות שלא הוקלטו).

 

אירועי 2014-2015 – (סעיפים 13-21- 9 סעיפים)
אלו סעיפים המתארים אירועים הקשורים בהצעת החוק של איתן כבל והשלכותיה על הכנסת ה-19.

 

הפגישות של נתניהו עם נוני מוזס ב-2014 – (סעיפים 22-43 - 22 סעיפים)
אלו סעיפים המתארים את ששת הפגישות שנערכו בין נתניהו ומוזס בשלהי 2014 (ששתיים מהן הוקלטו).

 

אישום כנגד מוזס – (סעיף 47 - סעיף אחד)
אלו עבירות בהן מואשם מוזס (ונובעות מהסעיפים הקודמים) וממילא אינן נוגעות לראש הממשלה ואין עליו להתגונן בפניהן.

315 logo light HR.jpg
Capture.JPG