top of page

שלב ההוכחות במשפט נתניהו החל ב-5.4.2021. מייד אחר כך החלה החקירה הראשית של העד המרכזי, מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, ולאחריה החקירה הנגדית.

כאן תוכלו לעקוב אחרי לוח הדיונים, כאשר בכל דיון ניתן להיכנס לפרוטוקול הדיון במלואו (למיטיבי לכת) ובחלקם ליהנות מהסיכומים המצויינים של העיתונאי אלי ציפורי המתאר את השתלשלות המשפט.

בנוסף, פרויקט 315 ריכז עבורכם את רשימת המסמכים המלאה, כולל בקשות, תגובות והחלטות.

315 logo light HR.jpg

פרויקט 315 - לוח האירועים

לוח האירועים
bottom of page