top of page

כאן תוכלו לראות את הרשימה המלאה של 315 "אירועי הסיקור" והחלוקה שלהם לקטגוריות (*) על פי המחקר של פרויקט 315.
 

 • הדרישה לא נענתה (בפועל) - 
  דוגמאות: כתבה שנטען בכתב האישום שהועלתה בעקבות דרישה, לא הופיעה כלל באתר או שכללה תוכן שלילי; כתבה שנטען שהוסרה בעקבות דרישה עדיין קיימת; כתבה שנטען שדורדרה בעקבות דרישה הייתה למשך מספר שעות בדף הבית.

 • ההיענות, אם הייתה, לא חריגה
  דוגמאות: הודעות דובר המופיעות בנוסח כמעט זהה במספר אתרי חדשות; סיקור של אירוע חדשותי לגיטימי; ראיון נוקב טרם בחירות. 

 • גם אם נענה וחריג, נתניהו לא מעורב בדרישה (על פי התביעה)
  בחלק מהדרישות כתוב ש"נתניהו היה מעורב בדרישה" ובאחרות גם התביעה לא טוענת זאת. בקשות רבות נשלחו ע"י אנשים פרטיים (זאב רובינשטיין למשל) או דוברים, ויש סבירות גבוהה שנתניהו לא ידע מכך כלל.

 • היענות חריגה
  מקרים שלא עונים על הקריטריונים למעלה. בדרך כלל מדובר בזוטות.

 • לא סופקו מספיק פרטים בכתב האישום כדי לקבוע
  אירועים שוליים שנטען שהייתה בקשה להסירם ואין שום דרך לדעת מה בדיוק הם כללו ואם הופיעו כלל באתר.


(*) מאחורי כל אירוע נמצא מחקר מעמיק שערכנו, כולל בדיקה מקיפה באתרים רבים וניתוח בעזרת past pages ו-wayback machine.

(ט.ל.ח.)

315 logo light HR.jpg
Capture.JPG
סיווג 2.JPG

הרשימה המלאה של 315 האירועים

סיווג האירועים
bottom of page