top of page

סיקור שלילי ועוין

בתקופה שלכאורה נהנה נתניהו מהיענות חריגה היה אתר וואלה מקום שבו פורסמו הכתבות השליליות והעוינות ביותר לראש הממשלה. פרויקט 315 ריכז עבורכם מספר דוגמאות שגם עלו בחקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה, אילן ישועה. יש כמובן דוגמאות נוספות, רבות מספור.

315 logo light HR.jpg

ניתן ללחוץ על החץ הימני והשמאלי כדי לדפדף קדימה/אחורה בכל אחת ממצגות האירועים או להוריד את כל המצגת כקובץ PDF על מנת לשתף עם אחרים. 

בנייד מומלץ לסובב את המכשיר כדי להגדיל את התצוגה. 

bottom of page