top of page

הגנה מן הצדק - 14
איומים על פילבר דרך הדלפות לתקשורת

לפני ובמהלך עדותו של עד המדינה שלמה פילבר, תקשורת עבריינית הילכה עליו אימים בניסיון להשפיע על עדותו. האיומים עליו מצד גורמי תקשורת מזהמים את המשפט, ועל כך מוחים פרקליטי אלוביץ' בבקשת ההגנה מן הצדק.

ערב עדותו של שלמה פילבר, התפרסמו בשני כלי תקשורת עיקריים כתבות אודות עדותו הצפויה, ובהן איום של הפרקליטות כי אם יסטה מעדותו במשטרה, היא לא תהסס להכריז עליו עד עוין ויוגש נגדו כתב אישום.

לדברי עו"ד ז'ק חן אל כב' השופטת פרידמן-פלדמן: "אחד משניים, או ששני כתבים מכובדים, אחד בשם גידי וייץ והשני בשם אביעד גליקמן, המציאו דברים או שהם מדברים בשם אומרם".

ואכן, במהלך עדות פילבר ניכרה השפעת הדברים על העד, ולאחר בקשת המאשימה להכריז עליו עד עוין, הוא חזר לדוכן העדים וביקש בקול רועד "למשוך את תשובתו האחרונה".

ההתרשמות כי העד אחוז אימה הייתה עזה. בית המשפט עצמו, פעם אחר פעם, ביקש מהעד להשיב תשובות אמת ולהניח לדברים שמסר במשטרה.

בבוקר תחילת חקירתו הנגדית של פילבר, פורסם בטוויטר ציוץ של כתב החדשות אביעד גליקמן: "...במידה ופילבר יתמסר לנתניהו... בפרקליטות צפויים להגיש נגדו כתב אישום... לכן פילבר יצטרך לחשוב טוב טוב אם הוא מתמסר לנתניהו ובכך בעצם מודה כי שיקר לאורך כל הדרך ויסתכן מאוד בהגשת כתב אישום".

באותו היום, בעדותו, אמר פילבר שראה בציוץ הזה מסר מאיים שהגיע מצד התביעה והוסיף שלמועד פרסום הציוץ, כשעתיים לפני תחילת החקירה הנגדית, הייתה השפעה עליו.

capture.jpg
315 logo light HR.jpg

לשאלות נוספות שנשאל בנושא הציוץ עונה פילבר:

- "אפשר להגיד שזה היה סוג של הטרדה ואולי אפילו איום"

- "בתודעה שלי זה הגיע מהצד של התביעה"

- "...הייתי אומר שזה כן השפיע עלי"

- "שבסוף אני רואה בזה סוג של איום או אזהרה בסדר? ...נו, נו, נו, כזה"

כמו פרסומים אחרים בתקשורת, גם האיומים על פילבר, שפורסמו בתקשורת וברשתות החברתיות, היו גורם מזהם בתיקי האלפים. אין להתעלם מהשפעת הפרסומים האסורים וההדלפות על העדים, באופן המשליך על הסיכוי לעשיית משפט צדק.

bottom of page