top of page

הגנה מן הצדק - 13
הדלפות מתיק 1000, עדות הדס קליין

שימו לב להתרחשויות השערורייתיות הבאות:

 • בתאריך 10.10.21 הדס קליין, עדת התביעה בתיק 1000, מוסרת מידע חדש.

 • בתאריך 24.10.21 נגבית הודעה מגב' קליין והיועמ"ש מורה על ביצוע השלמת חקירה.

 • בתאריך 15.11.21 בשעה 14:38, ערב עדות עד המדינה ניר חפץ, ההגנה מקבלת הודעה מהמאשימה על ביצוע השלמת החקירה.

 • בתאריך 16.11.21 החומרים נמסרים להגנה.

 • בתאריך 15.11.21, מס' דקות לאחר העברת ההודעה להגנה, החל מבול של דיווחים בתקשורת וברשתות החברתיות:

  • ב"הארץ": כתבה מקיפה המפרטת את העדויות, אופן גבייתן בחו"ל ותוכנן המלא. מפורט כי מילצ'ן ופאקר העבירו לשרה, לפי בקשתה, לכבוד אירוע פרטי, שלושה צמידים. אחד מהם בשווי של כ- 45 אלף דולר.

  • עיתונאי מפרסם בטוויטר: מילצ'ן רכש לשרה צמיד בשווי 50 אלף דולר.

  • עיתונאית מפרסמת בטוויטר: מילצ'ן מסר עדות במשטרה בעקבות המידע של הדס קליין.

  • עיתונאי מפרסם: הדס קליין העידה במשטרה כי מלצ'ן ופאקר קנו לשרה לפי בקשתה צמידים ותיק במאות אלפי שקלים, "מילצ'ן העיד ואישר". אנשים נוספים בסביבת מילצ'ן וקליין, כדוגמת הנהג יונתן חסון, העידו.
    

315 logo light HR.jpg
capture.png

התקשורת חוגגת

באותו הערב, הובהל החומר באמצעות שליח למשרדי ההגנה, אך נציגי ההגנה לא נפלו בפח, וסרבו לקבלו כדי שלא ייטען שמקור ההדלפה הוא בהגנה.

ואכן, הנושא פתח את מהדורות הערב והוצגו ראיות שנאספו ע"י המאשימה בהשלמת החקירה. החומרים נמסרו להגנה ביום למחרת, לאחר שהמידע כבר היה פרוש בפני כל.

כל בר דעת יכול להבין כי אירוע הדלפת החקירה של הדס קליין נועד לזהם את ההליך המשפטי וליצור רעש תקשורתי רגע לפני עדותו של עד מפתח בתיק, עד המדינה חפץ.

בדיון בבית המשפט בתאריך 16.11.21, קבע בית המשפט כי רשויות האכיפה "יפעלו לבירור העניין ושיעשו כל שנדרש למנוע הדלפות בעתיד". כן נעשתה פניה ע"י ב"כ נתניהו ליועמ"ש, לפתוח בחקירה פלילית. למרבה הצער, הודיע היועמ"ש שהחליט לא לבצע פעולות חקירה נוספות.

לאחר מינוי היועמ"שית החדשה, פנה אליה ב"כ נתניהו בקריאה לפתוח בחקירת נושא ההדלפות. עד היום לא התקבל מענה ולא נעשתה כל פעולת אכיפה בנושא, למרות קריאתו המפורשת של בית המשפט לעשות כן.

הראינו לכם כאן דוגמא אחת מני רבות להדלפות חמורות ביותר בתיק 1000, שהגיעו מגורמי אכיפת החוק לאנשי תקשורת, עוד בטרם נמסרו החומרים לידי ההגנה. ההדלפות הן אחד הגורמים שזיהמו את ההליך השיפוטי ומצדיקים את ביטולו של כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק.

bottom of page