top of page

הגנה מן הצדק - 10
הסתרת חומרי חקירה

הסיקור התקשורתי המעוות של משפט האלפים יצר הטיה ציבורית כאילו נתניהו שואף למוטט את מערכת המשפט, אולם עיון מעמיק בחומר המשפטי מראה שמי שחותרת תחת שלטון החוק ללא הרף היא הפרקליטות. הפרקליטות במעשיה מתעלמת מפסיקות בתי המשפט, פוגעת בזכויות הנאשמים בניגוד להחלטות ומשתמשת במדיניות הסלחנית של בית המשפט כלפיה לפגיעה רצופה בשלטון החוק ובבתי המשפט.

ארבעה רציונלים עיקריים בבסיס הליכי הגילוי והעיון לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי והם:

1. זכותו של הנאשם למשפט הוגן

2. זכותו של הנאשם לערוך את הגנתו ולהיערך כראוי למשפט

3. הערך של חקר האמת

4. צמצום פערי הכוחות בין התביעה להגנה

לאורך השנים, עיגנה פסיקת בית המשפט את הזכות לעיון ולהעתקה של חומר החקירה כנגזרת מזכות היסוד של הנאשם למשפט הוגן. למרבה הצער, החל מראשית ההליך בתיקי האלפים הסתירה התביעה מההגנה חומרי חקירה רלבנטיים ומהותיים ביותר בהיקף עצום.

דוגמא מייצגת היא "פרשיית המסרונים המוסלקים".
 

בשבוע השלישי לחקירתו הראשית של אילן ישועה, גילתה ההגנה במקרה מסרונים רבים שלא היו מוכרים לה עד לאותה עת: התכתבויות שהיו מוסתרות בטבלת אקסל שעברה סינון. התביעה, לכאורה, העבירה להגנה את כלל המסרונים שתפסה אך הסתירה את חלק מהם באופן שרק פעולה אקטיבית לא סטנדרטית מצד ההגנה גילתה אותם. מדובר בהתכתבויות של אילן ישועה עם עוד כ-900 אנשי קשר נוספים שהוסתרו מההגנה ושהיו ברשותה של התביעה כל העת.

315 logo light HR.jpg
capture.jpg

אילן ישועה

בעקבות גילויו של החומר החדש ועתירת ההגנה, הורה בית המשפט לתביעה לערוך בעצמה מיצוי של מכשיריו הניידים ותיבת הדוא"ל של ישועה ובעקבות כך קיבלה ההגנה עוד כמות עצומה של חומר חדש נוסף.

בית המשפט לא חסך בדבריו לתגובה על התנהגות זו של התביעה:

כב' השופט בר-עם: "איך תוכלו לטעון שהשיחות לא רלוונטיות? זה משהו שנשגב מבינתי"

בעקבות כך, הסתבר שמדובר בחומר בהיקף גדול ומשמעותי נוסף עד כדי כך שהתביעה ביקשה דחיות ארוכות ונשנות למועד שנקצב להעברתו. התגלה כי התביעה העלימה מההגנה עשרות אלפי מסרונים (כפול ממה שמסרה בתחילה) ואלפי הודעות מייל. לאחר קבלת החומר החדש נוספו לחקירה הנגדית של ישועה לא פחות מתשעה ימי דיונים שכולם הוקדשו אך ורק לחקירת החומר החדש, שפתח פתח לכיווני חקירה חדשים ושפך אור חדש על האישום כולו. אילן ישועה התגלה במערומיו ולמעשה ברור כי שיקר לבית המשפט טרם גילוי החומר החדש.

כך, התגלה, כי פניות בנושא סיקור עסקו לא רק בנתניהו, אלא בקשת רחבה ביותר של פוליטיקאים, אנשי עסקים ואחרים שזכו כדרך קבע לסיקור חיובי ואוהד באתר. פוליטיקאים ואחרים פנו לישועה עשרות ומאות פעמים כשרצו סיקור אוהד יותר או כשדרשו תיקונים לפרסומים אודותיהם.

התגלה גם כי ישועה, בניגוד לעדותו, היה העורך בפועל של אתר וואלה ועסק דרך קבע ובאופן אינטנסיבי, ביוזמתו או בעקבות פניות אליו, בענייני סיקור שהגיעו מעשרות ומאות אנשים שונים.

מחשיפת המסרונים המוסתרים עולה כי ישועה השתמש בהטיית סיקור באתר והציע סיקור אוהד בכל עת שחפץ, ולטובת אנשים ואינטרסים שהיה מעוניין בהם.

ישנן עשרות ומאות דוגמאות שהוצגו לישועה בחקירה הנגדית, לאחר גילוי החומר החדש, שסותרות את דבריו בחקירה הראשית. כתב האישום מייחס לנאשמים עבירת שוחד, כשנטען שיסוד "טובת ההנאה" מצוי בהיענות חריגה לבקשותיו של נתניהו לסיקור. החומר שהוסתר והתגלה מפריך את טענת ההיענות החריגה, כי הוכח שהייתה היענות לרבים. הפרקליטות, במעשה ההסתרה והרמייה שלה, ניסתה לכוון את בית המשפט רק לפניות מצד נתניהו בעוד שפניות אל ישועה מאחרים, ופניות של ישועה עצמו לאחרים בהצעות כאלו - כלל לא הוצגו.

עולה כי לא רק התמונה שבידי ההגנה הייתה חסרה, גם הנתונים שהוצגו לבית המשפט היו חסרים, שגויים ומטעים, ואכן המילה "שגגה" משמשת בידי התביעה לכסות על מעשיה המרמה וההסתרה שלה פעמים רבות.

bottom of page