top of page

התקופה שלאחר כתב החשדות
(28.2.2019-9.4.2019)

ב-28.2.2019 הוגש כתב החשדות. 40 יום לפני הבחירות.

עבירת השוחד, שמופרכת בימים אלו בבית המשפט, ושעל פי השמועה, הפרקליטות אף מוכנה למחוק אותה כליל במסגרת הסדר הטיעון, הייתה "הקלף המנצח" במסגרת משימת העל של הממסד המשפטי להדיח את בנימין נתניהו.

עם הגשת כתב החשדות פתחו כל אולפני הטלוויזיה בישראל בחגיגה גדולה. כל איזכור שמחבר את נתניהו לשחיתות בכלי תקשורת עולמיים שודר בהבלטה בערוצי התקשורת בישראל, לידיעת הבוחרים. 

capture.png

חגיגות באולפנים

315 logo light HR.jpg
capture.png

מבול ההדלפות נמשך בצורה שיטתית, בזמן שכל ניסיון מחאה של נתניהו ופרקליטיו נתקל בטענות שהוא פוגע בשלטון החוק. יצוין כי רוב חומרי החקירה נמסרו לפרקליטי נתניהו רק לאחר הבחירות.

במקביל, החל מסע ציד נוסף – הצוללות ו"מניות הפלדה" של נתניהו. פרשה זו, שמאז התבררה, לאחר חקירה פלילית מאומצת, ככלום ושום דבר, שימשה את הפרקליטות כנשק רב עוצמה נוסף כדי להדביק לנתניהו ענן של שחיתות בתקופת הבחירות. 

שלושה ימים בלבד לפני הבחירות התבטא מרדכי גילת, ללא ספק בעקבות הדלפה שקיבל מהפרקליטות, אולי אפילו מהיועמ"ש עצמו, כי "היועמ"ש טען בישיבה סגורה שמעשיו של נתניהו הם בלתי נסבלים, ושעליו לנתק עצמו מתפקידים ציבוריים. על האישום בתיק 2000 – זו עבירה שמוליכה לכלא לתקופה מהותית".


נזכיר כי גם את תיק 2000 ה"חמור" הציעה הפרקליטות, על פי השמועה, למחוק לחלוטין במסגרת הסדר הטיעון.

הדלפה כזו, סמוך כל כך לבחירות, היא קטסטרופה לנתניהו ועולה בכמה וכמה מנדטים. זכרו זאת כשנסקור את תוצאות הבחירות.

bottom of page