top of page

סיווג הפריטים שפורסמו במאה הימים שקדמו לבחירות 2019 א'

315 logo light HR.jpg

160 הפריטים מתחלקים לסיווגים הבאים:
 

 • הדלפת חומרי חקירה - יודגש כי חומרים אלו לא נמצאו בנקודת זמן זו בידי ההגנה והדלפתם מהווה עבירה חמורה, פגיעה בזכויות הנאשם, ובהתייחס לתקופה המדוברת - מערכת בחירות - פיגוע בדמוקרטיה.
   

 • הדלפה מדיון - הדלפות תוכן דיונים חסויים מתוך הפרקליטות שנועדו ליצור תודעה בציבור שאם יבחרו בנתניהו הם בוחרים בעבריין שדינו כבר נחרץ.
   

 • ראיונות - התבטאויות של פקידים בכירים בשמם (יועץ משפטי, פרקליט מדינה, מפכ"ל לשעבר) ובהן נמסר לציבור מידע שמקומו בבית המשפט בלבד.
   

 • כתבות ופרשנויות - תוכן שבנוי על ההדלפות והראיונות שלמעלה וברובו הוא שלילי כלפי נתניהו ואוהדיו. 

capture.png

חילקנו את 160 הפריטים שמצאנו גם לפי חומרתם:
 

 • נזק - חומרים הגורמים לנזק לנתניהו ולימין בעצם הדלפתם או פרסומם.
   

 • נזק + הטעייה - חומרים שמעבר לנזק שגרמו ידוע היום שהייתה בהם הטעייה, אולי מכוונת, שמטרתה ליצור נזק מוגבר

capture.png
bottom of page