top of page

הדיון בבית המשפט - 15.12.2021

ב-15.12.2021 עלה נושא ההדלפות בבית המשפט, בחקירה הנגדית של העד ניר חפץ.

 

בחקירה סקר עורך דין בועז בן צור את מסכת ההדלפות החל מהסכם עד המדינה עם ניר חפץ ב-5.3.2018 ועד לבחירות 2019. למרות שתקופה זו אינה נכללת בכתב האישום, נתנו השופטים לעורך הדין לעבור על הדברים מול העד, מה שמעיד על חשיבות הנושא, גם בעיניהם. מצד אחד, חפץ אמר בקולו, תחת שבועה, שאף אחת מההדלפות לא באה ממנו. ומצד שני, הוא שימש כעד מומחה שהסביר לבית המשפט את המשמעות הקריטית והמזיקה של אותן הדלפות בתקופת בחירות.

כאשר ציין בן צור את העובדה שהדברים שנעשו כאן חמורים הרבה יותר מאשר סיפורים על הכלבה קאיה המוגדרים כ"מתת", החלה הפרקליטה ניצן וולקן מהתביעה לצחקק. בן צור פנה אליה ונזף בה: "זה לא משעשע, מה משעשע אותך? תהיה כאן ועדת חקירה!" 

 

להלן הפרוטוקול המלא.

 

לא נגענו.

315 logo light HR.jpg

פרוטוקול מיום 15.12.2021:

עמודים 125-הסוף: עו"ד בן צור חוקר את ניר חפץ בנושא ההדלפות לתקשורת

 

ש.  האם אתה יודע שחלקים מהריענון שלך יצאו בכלי התקשורת?

ת. אני שמתי לב שהיה אולי שני פרסומים על זה

 

ש. נכון. היו, נכון היו לפחות שני פרסומים לגבי מה קרה במהלך הריענון שלך

ת. נכון, אחד היה בהארץ אני זוכר

 

ש. אחד היה של אביב דרוקר

ת. זה אני לא זוכר אבל אני זוכר שהיה אחד בהארץ גדול.

 

ש.  אתה לא הוצאת שום דבר,

ת. אני ארבע שנים לא הוצאתי לנפש חיה כלום, כלום, כלום, אין לזה יוצא מן הכלל

 

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מתי היו הפרסומים עו"ד בן צור?  המסמכים היו אחרי שהם כבר הוגשו או לפני הפרסומים?

 

ש. לא, התשובה היא לא, אנחנו נראה את זה. לך לא היה את המסמך?

ת. בוודאי שלא היה לי את המסמך

 

כב' השופט מ' בר-עם: הוא אמר שהקריאו לו בטלפון, הוא העיד על זה

 

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: נכון.

 

ש. אתה מכל מקום לא דיברת לא עם רביב דרוקר בנושא הזה, ולא עם ערוץ 1 בנושא הזה כי לא דיברת עם אף כלי תקשורת.

ת. בשום אופן לא, לא מדבר על תוכן חקירותיי עם אף עיתונאי.
 

ש. כולל הריענון?

ת. כולל הריענון

 

ש. תודה. עכשיו אני רוצה להפנות אותך

ת. אני יכול לדבר על נושאים אחרים שהם לא,

 

ש. אין שאלה. אני מפנה אותך ל-נ/ 1958 לעמוד 106,

ת. אני גם רוצה להבהיר, אני פשוט חשוב שתדע ובכלל לגילוי הנאות אף שיש לי הסכם עם רשת 13 שהם עושים עלי תחקיר נקרא לזה או איזה תכנית תיעודית אני לא מדבר על החקירות שלי וגם ליתר ביטחון הדברים שמסביב, המשפחה, מה קורה וכו', כשמצלמים אותי בסוף הצילומים אני לוקח את כרטיס הצילום והוא אצלי, הוא לא נמצא אצלם, אני מקפיד על העניין הזה, אני ארבע שנים לא מפר, אני מתייחס לכל אות בהסכם עד המדינה ומקיים אותו וכמובן שהיו גם הוראות של בית המשפט לגבי העניין הזה.

 

ש. תיכף נעבור לסוגיה של סוגיית ההדלפות, יש לי כמה שאלות ונאמנים עלי דבריך שאתה,

ת. אני ממש בעד שיחקרו את זה

 

ש. נאמנים עלי דבריך שאתה הקפדת ולא שוחחת עם כלי תקשורת. עכשיו אני מפנה ל-נ/1958 , מעמוד 106 .

(מקרינים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט)

ת. אתה שואל מה מצב התקשורת מתחת לבית שלי?

 

ש. זה שי ניצן חסר שם

ת. מאיזה תאריך זה ההקלטה הזאת?

 

ש. 5 במרץ

ת. אה, אחרי שחתמתי?

Capture.JPG

עו"ד בועז בן צור

Capture.JPG

ניר חפץ

ש. כן, כשאתה יוצא ואז אתה שואל מה מצב התקשורת מתחת לבית שלי והם אומרים לך אנחנו מהרשות, אנחנו לא יודעים ואז אתה אומר לא בא לי להיכנס עם כל המצלמות האלה, לא בא לי, ממש מיותר שהדליפו, מילה זו חסרה בתמליל, לא מבין למה הם עושים את זה. אומר לך החוקר נראה לך? מי נראה לך? אז אתה אומר מהפרקליטות, מי? אני אומר לך אתה יודע, אתה מנוסה בזה ואז אתה אומר למה הם מדליפים ולא המשטרה, נו באמת אחד ועוד אחד, הקראתי לך את הקטע על הביקורת שתהיה ולכן הייתה הדלפה. אלה דברים שאתה אומר ואני מבקש לשאול אותך כמה שאלות, זה כנראה גם הניסיון המקצועי שלך והניסיון המקצועי שלך תאשר לי בטובך הוא שמשטרה/פרקליטות מדליפים.

ת. במשך השנים כעיתונאי?

 

ש. כן

ת. בוודאי

 

ש. וגם במהלך החקירה שלך אתה אמרת, אני אראה לך מספר מקומות נוספים שמדליפים פרטים מהחקירה שלך?

ת. גם זה וגם למשל בעודי עורך שבעה ימים בידיעות אחרונות יום אחד נכנס כתב מצוין והביא את כל, כל התיק מהמשטרה על דיסק של, או מהמשטרה או מהפרקליטות, אני לא יודע,  למשל של חקירת משה קצב לפני שהיה את זה בידיים של משה קצב, זאת אומרת לסנגוריו עוד לא היה כלום, זאת אומרת זה קורה.

 

ש. אלה החיים

ת. אלה החיים לצערי

 

ש. אז בוא נדבר קצת על הדלפות. האם אתה יודע שפרטים על החקירה שלך במשטרה הודלפו לתקשורת עוד במהלך החקירה?

ת. לא, אני לא יודע כי לא הלכתי לעשות פוסט מורטם לדבר הזה, זה לא עושה לי טוב אבל אחרי שסיימתי להעיד למסור את ההודעה במשטרה הייתה לי לפרקים מורת רוח גדולה מאוד מהדלפות שאני חשבתי, ייחסתי אותם, לא היו לי הוכחות, למשטרה וגם הבעתי את הכעסים האלה בפני, בזמנו זה לא היה הפרקליטות, זה היה המשטרה.

 

ש. עכשיו בוא נעשה, נראה

ת. התחושה היא שאתה עד מדינה והתחושה הסובייקטיבית שלי שהמדינה מפקירה אותך כי במלחמות האלה שעושים בתקשורת בינתיים אני שם באמצע חוטף את האש וזה גם ככה, אתה יודע לעד מדינה יש כל מיני התמודדויות וזה עוד מקשה מאוד.

ש. אז בוא נסתכל קצת על ההדלפות שיצאו ואתה גם שללת נחרצות את האפשרות שאתה הוא זה שעמד בקשר עם עיתונאים

ת. מתי?

 

ש. אני אראה לך עכשיו לאורך השנים. אני מציג כבודם, זה חלק מ-נ/2046, אני מבקש להגיש את זה.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אז מה אתם נותנים לנו?

 

ש. זה כבודם ריכוז של מכתבים בסוגיית ההדלפות במהלך הדרך כולל פרסומים בתקשורת שאליהם הייתה התייחסות של עורכי הדין של מר נתניהו.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היה לנו בקלסר האחרון כבר נ/2046 אבל לא היה כל זה, או היה? לא היה כל זה שם בקלסר, כבר יש לנו מסמך שמסומן, אה 2045 , אוקי. בסדר. אלה מכתבים ששלח עו"ד נבות תל-צור שבמהלך תקופת החקירות ולאחריהם בסדר?

ת. כן

 

ש. צירפו שם את הכתבות או את הפרסומים התקשורתיים אז אני מתחיל עמוד בעמוד 1 ו- 2 ל- נ/2046 הנה תסתכל, תראה, כתוב כאן אלוביץ', זה פרסום מ- 4 במרץ אתה רואה? אתה יכול להסתכל על המסך, אלוביץ'  שוחררו למעצר בית, רואה?

ת. כן

 

ש. זו הכותרת. בוא נסתכל על חלק מהטקסט, תראה במשטרה מעריכים כי אלוביץ' וחפץ סברו שהחקירה הסתיימה ולכן שוחחו חופשי, מה שהוביל ככל הנראה לראיות מוצקות נגדם גם בחשד לשיבוש חקירה. עכשיו, שורה למעלה האזינו, כתוב המשטרה המשטרה האזינה לאלוביץ' וניר חפץ במשך חודשים גם לאחר שהחקירה, חקירת הרשות לניירות ערך הסתיימה ואז יש את ההערכה של המשטרה, אתה רואה?

ת. כן

 

ש. אתה לא דיברת עם אף עיתונאי כולל העיתונאי הזה?

ת. מי זה העיתונאי אגב?

 

ש. ברונו טגניה מחדשות 2

ת. עם טגניה לא דיברתי אף פעם בחיי לדעתי.

ש. אנחנו יודעים אגב שאין הקלטות

ת. אתה מדבר על ה- 4.3.18  אני לא יכולתי לדבר עם איש.

 

ש. ברור

ת. הייתי עצור או בתנאים מגבילים, לא יכולתי לדבר

 

ש. נכון, אנחנו גם יודעים שאין הקלטות של שיחות בינך לבין אלוביץ' נכון?

ת. לא, גם מהרגע שנעצרנו לא דיברנו ועד היום לא דיברנו חופשי גם לא שנייה.

 

ש. ועכשיו בוא נראה בפרסום מה כתוב, שהמשטרה מעריכים שאלוביץ' וחפץ סברו שהחקירה הסתיימה ולכן שוחחו חופשי מה שהוביל ככל הנראה לראיות מוצקות נגדם בחשד גם לשיבוש חקירה. רואה?

ת. כן.

 

ש. עכשיו שאלה, זה התקופה, זה היום שאתה משתחרר אתה לא משוחח עם אף עיתונאי ונאמנים עלי דבריך בנושא,

ת. אין לי אפשרות טכנית לדבר איתו גם אם אני רוצה

 

ש. ולכן זה תדרוך של המשטרה

ת. הרי אני מזכיר לאדוני שאני השתחררתי, ירדתי מהארכת מעצר לקומה, לחניון התת קרקעי של בית המשפט, ישבתי ברכב חצי שעה עם אשתי ואז עברתי לרכב של 433 והם לקחו אותי והייתי עד לפנות בוקר, זאת אומרת שאם אתה חושב שבחצי שעה שישבתי עם אשתי ברכב התקשרתי לברנו טגניה, התייעצתי איתה אם להיות עד מדינה או לא, הוא עניין אותי ברנו טגניה כמו,

 

ש. אני שואל אותך ההיפך, אני אומר לך ואני מבקש את האישור שלך שפה יש הדלפה של המשטרה

ת. בוודאי

ש. בוודאי

ת. בשביל להראות איזה תרגיל מוצלח הם עשו.

 

ש. נכון.

עו"ד אמיר טבנקין (מהתביעה): רק אומרים

ת. מדובר בעיתונאי מאוד מאוד אמין.

 

עו"ד אמיר טבנקין: ככל שהשאלות נוגעות למה העד עשה או לא עשה כמובן שאנחנו מתנגדים, ככל שיש לשער השערות ולסבור סברות לגבי כן עשה כמובן שתשובותיו לטעמנו אין משקל.

ש. בוא נגיד ככה, אפרופו משקל, כשאתה נמצא במשטרה ולא משוחח עם עיתונאים הגורם היחיד שיש לו איזשהו חומר או תדרוך זה המשטרה.

ת. לא, בוא אני אעשה לך את זה יותר מובנה, בסדר? הייתי בשני הצדדים גם של עיתונאות, מה שקורה זה שכאשר המדינה לא יודעת, זאת אומרת, כל התקשורת רוצה לדעת מה קורה שם, יהיה הסכם עד מדינה? הרי אין עוד הסכם חתום, כל העיתונאים יושבים על זה, יש תחרות עצומה. מתקשר עיתונאי שאנחנו יודעים שהוא עיתונאי מאוד מאוד אמין וסולידי, ברנו טגניה, הוא באמת עיתונאי מהשורה הראשונה הוא מתקשר למשטרה, המשטרה בנושא הזה היא מונופול של מידע

 

ש. נכון

ת. אני ועורך הדין שלי לא אומרים כלום, גם עוד לא החלטנו בשלב הזה ואז הוא תלוי בהם, כל מוצא פיהם הוא יצטט והוא יצא עם זה מהר כי זה ידיעה בלעדית ולכן זה ברור, מי שמבין איך עובדת התעשייה הזאת, זה ברור שזה יצא משם.

 

ש. תודה. עכשיו אני מפנה אותך

כב' השופט מ' בר-עם: לא, אבל לגופו של עניין, אין מחלוקת, אני שואל את אדוני שלא הייתה שיחה חופשית בין מר חפץ למר אלוביץ' שאדוני לא קיבל תיעוד ממנה, אין דבר כזה?

ש. אין דבר כזה, אין דבר כזה

ת. גם בכניסה להארכות מעצר שלפעמים כשהיינו, פעם אחת עמדנו במן כזה כוך צפוף גב' אלוביץ' ומר אלוביץ' ואני, חוץ מלעשות ככה עם העיניים לא הוצאנו הבהרה אחת, מעולם לא דיברנו אחד עם השני מהרגע שנעצרנו, אפילו שלום לא אמרנו, עשינו רק ככה עם העיניים.

ש. אני עובר קדימה לכתבה נוספת מ- 5 במרץ זה בעמוד 16 לקובץ שבפני כבודכם, תראה מה כתוב - המשא ומתן עם חפץ התחיל בראשון שעבר, כלומר לפני שמונה ימים, לכל אורך הדרך המגעים התנהלו בחשאי בניסיון מוצלח לבסוף לגייסו כעד מדינה השלישי למרות שנחתם הסכם עד המדינה עם פילבר מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ואחד מאנשי סודו, ארי ארו... לשעבר ממשרד ראש הממשלה. אני כרגע לא נכנס לסוגיה מר חפץ מתחיל התחיל המשא ומתן אבל תאשר לי שב- 5 לחודש מרץ היחיד, הגורם היחיד שיכול לדעת או להציג נתון לגבי תחילת המשא ומתן אלה רשויות האכיפה, או שאתה אבל אתה שולל את זה ואני מקבל את זה

ת. לא, לא, שוב, זה ב- 5 במרץ נכון?

 

ש. נכון

ת. וזה איפה מתפרסם ועל ידי מי?

 

ש. אני אראה לך.

ת. זו אותה כתבה?

 

ש. לא, כתבה נוספת

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: עו"ד בן צור מה זה עמוד 16 לקובץ שבידינו? הקובץ שלנו מתחיל בעמוד 39.

ש. אז אם זה המצב כבודם א. התנצלות. ו-ב. נגיש את זה בצורה מסודרת.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אולי אני אחזיר לכם את זה?

 

ש. כן.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: בסדר?

ש. בסדר.

ת. אתה מראה לי מי כתב את הכתבה?

 

ש. כן.

ת. אוקיי. גיא פלג, אמנון אברמוביץ' בסדר.

ש. אז כשיש לך את ההתייחסות מול, כשיש התייחסות למשא ומתן מתי הוא התחיל לפני שמונה ימים, זה חומר שיכול לצאת מרשויות אכיפה בלבד?

ת. רק מהם, מסיבה פשוטה, באמת אני אף שהראית לי בראיות שאי אפשר להתווכח איתם שהזמנתי את אלי זוהר שבוע לפני אני עומד על כך שרק בשלושה-ארבעה ימים לפני ששוחררתי התחלתי לחשוב על זה ברצינות,

 

ש. זה לא הדיון

ת. אז ברור שאני אדליף משהו שקרי על עצמי שעכשיו אני אומר לך שהוא שקר?

 

ש. לא, ולכן הכרח הוא

ת. הכרח, גם עורכי הדין שלי לא יכלו להדליף דבר כזה

 

ש. שרשויות האכיפה הם שהדליפו

ת. כי הם יודעים את האמת

 

ש. הלאה. עכשיו, למשל

ת. עד שאילן סופר הגיע אלי לזה ומן הסתם אתם יודעים בדיוק מתי הוא הגיע כי יש לכם, זה לא היה,

 

ש. אנחנו דנים כרגע מר חפץ בסוגיית המועד דיברנו 

ת. לא, אבל אני לא אדליף על עצמו (טעות במקור. צריך להיות: עצמי) שזה היה לפני שמונה ימים, אני יודע שזה היה לפני שלושה- ארבעה ימים. גם עד שסיימתי את העדות שלי בהודעה במשטרה מה שקרוי אין עיתונאי בעולם ששוחחתי איתו בכלל.

 

ש. נכון, הלאה. עכשיו אני רוצה להציג לך מספר כתבות מיוני 2018 , זה נ/2049  עמוד  128-132 . אם תסתכל הלאה

ת. זה פשוט בלתי נשכח

ש. מה?

ת. אתה צריך להבין במקרה,

 

ש. רק נגיד שיהיה לנו רקורד זה פרסום מ- 22 ליוני 2018

ת. עו"ד בן צור במקרה שפתחתי את זה פתחתי על זה ונתקעתי על זה, זה ממש אפשר להגיד אירוע מכונן מבחינתי בחוויות שאני עברתי.

 

ש. הסבר

ת. פשוט ההדלפה הזו שברה אותי לחלוטין, אני פשוט נשברתי, זה הרגע הכי קשה בכל המעצר, זה הרגע.

 

ש. למה? למה ההדלפה הזו שברה אותך?

ת. כי לי היה ברור, אני לא יודע אבל לי היה ברור שזה בא מרשויות האכיפה כשאני פניתי בתלונות טענו שזה הועבר כבר לסנגורים בתקופה הזו של שרה מפרשת המעונות, ענו לי במפורש שזה הועבר גם לסנגורים שיגנו עליה בפרשת המעונות, אני אפילו לא זוכר מי אלה וההדלפה הזאת פשוט שברה, התחושה שאתה לבד והמדינה גם יורה לך בגב כשאתה עד מדינה היא פשוט שברה אותי, אני אחר כך פשוט נסעתי לארצות הברית והייתי הרבה חודשים בארצות הברית, זה הרג אותי הדבר הזה, הדבר הזה הרג אותי פשוט. אתה יודע, זה עניין בסוף סובייקטיבי. זה פשוט, זה ברמה שימים לא יכולתי לצאת מהבית בגלל הדבר הזה.

 

ש. בוא נראה הדלפות בתקופות מערכת בחירות לגבי חומרי חקירה.

ת. אגב רק שתבין, כשאתה חוטף את העוצמה הזו של המכה לא משנה, זה לא מעניין את בית המשפט למה זו מכה כזו גדולה עבורי, כל יתר התקשורת שאיננה גיא פלג מתקשרים והם בטוחים שזה אני ואתה חוטף על הראש מכל הכיוונים וזה לא אני

 

ש. ברור

ת. ואין לי עבודה ואף אחד לא מתקשר והמצב בבית לא, זה פשוט נורא, זה גיהינום

ש. אני מבין. בוא נראה עוד גיהינום תקשורתי. הסכמנו שנניח במערכת הבחירות של 2015 דו"ח מבקר המדינה, הפרסום שלו שדיברתם למה לא חיכו עם זה עוד שבועיים זה נושא קרדינאלי נכון?

ת. כן

 

ש. תסכים איתי שפרסומים מחקירה פלילית בתקופת מערכת בחירות זה נושא משמעותי מאוד?

ת. זה ממש מעשה נבלה

 

ש. מעשה נבלה אז בוא נראה את מעשה הנבלה שקרה כאן. בדצמבר 2018 מתחילה מערכת הבחירות לכנסת ה- 21 בסדר?

ת. כן

 

ש. נתניהו ראש ממשלה מכהן ומועמד הליכוד נכון?

ת. כן

 

ש. בוא נראה מה קרה מסוף ינואר 2019 בתקופת מערכת הבחירות. אתה לא הדלפת כלום נכון? רק נחזור שוב על העניין הזה.

ת. איזה שאלה?

 

ש. איזה שאלה אתה אומר?

ת. ברור

 

ש. אז אני מפנה כבודם אני כבר אומר לך שיצאו מכתבים של באי כוחו דאז של מר נתניהו בסוגיה של ההדלפות והפרסומים צורפו.

ת. אני הייתי שותף למכתבים של יוסי כהן?

 

ש. לא, נבות תל צור.

ת. אה, אז באיזה תאריך זה עוד פעם

ש. ינואר 2019

ת. אה, חשבתי שאתה לוקח אותי אחורה, קצת לא הייתי איתך.

 

ש. לא, לא, אני במערכת הבחירות של של 2019

ת. אה, של 2019 הבנתי הבנתי

 

ש. אז בוא תראה, למשל עמודים, למשל יש את יומני חפץ, ניר חפץ,

ת. כן

 

ש. אתה רואה?

ת. כן

 

ש. אתה לא מעביר במערכת הבחירות את היומנים שלך לכלי התקשורת

ת. אני חוזר ואומר בוודאי שהתשובה היא לא ואני חוזר ואומר שלא הדלפתי מאומה על אף לחצים כבדים ביותר כולל איומים של עיתונאים להעביר, כלום לא הועבר, כלום, זירו.

 

ש. היומנים האלה נמצאים אז,

ת. גם אצלי וגם אצלם

 

ש. בדיוק

ת. אבל האם זה נמצא אצלכם? אני לא יודע

 

ש. לא. החומר נאסף חודשים אחרי זה בסדר?

ת. אוקי.

ש. אז לכן זה לא נמצא

ת. אני מודע לקיומם של היומנים האלה מרגע שהם מראים לי אותם כי אני שכחתי מהם אבל באיזשהו שלב, הרי כמה חודשים, במהלך 2018 המשטרה מראה לי אותם ואז אני כבר יודע שהם אצלי והם אצלי במחשב, מעולם עין לא שזפה אותם חוץ ממני, גם לא בן זוג או ילדים, אף אחד, אין נפש חיה. אגב, עו"ד בן צור גם עורך הדין שלי לא ראה את זה, גם עורך הדין שלי לא ראה את זה, אין נפש חיה שראתה את זה חוץ ממני מבחינתי.
 

ש. אתה מסכים שזה, ההדלפות האלה של העניינים שלך כפי שכתוב כאן בתקופת מערכת בחירות זה עניין מאוד משמעותי נכון?

ת. זה אמרתי לך, מעשה נבלה

 

ש. מעשה נבלה. בוא נמשיך

ת. אם זה הגיע מרשויות האכיפה.

 

ש. הלאה, עמוד 58, 55 תכנית החיסול של נתניהו לבנט. ראינו את הבדיחה הזאת בבחירות 2013 , שתי פניות בעניין הזה, זה יוצא שוב בחדשות 2, יש הניה (טעות במקור, צ"ל "הפניה") להתכתבויות שנחשפות ואז הנה כאן, יש כאן תכתובות שעומדות במרכז תיק 4000 , איך פעלו בעניין של בנט בסדר? זה כבר חקרנו, חקרנו את ישועה וזה לא בזמן שלך,

ת. אני לא תדרכתי נגד נפתלי בנט.

 

ש. אתה מסכים איתי שפרסום כזה בתוך תקופת בחירות זה פיגוע?

ת. זה לא טוב לנתניהו.

 

ש. טוב, בוא נראה מה הבחירות הלא טובות לנתניהו של חומרים שיצאו תוך כדי תקופת הבחירות שנמצאים רק במקום אחד. למשל, ב- 2 בדצמבר 2018 זה בכלל עוד במהלך החקירה, הנה במשטרה רצו לעצור את מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס ואחרי זה מסבירים למה לא עצרו אותו ושנתניהו היה מופתע, רואה?

ת. כן

ש. התדרוך הזה עם חומרת הראיות בתיק 2000 ועסקת השוחד ומה המשטרה רצתה לעשות ולא לעשות מאיפה יכול להגיע?

ת. זה תדרוך של רשויות האכיפה. אני מזכיר לך שאני עבדתי בידיעות אחרונות בתקופה שמרדכי גילת היה שם, המקורות של מרדכי גילת נמצאים אחד של המפה, שם.

 

ש. שם.

ת. מפרשת דרעי ועד תיק 2000

 

ש. בוא נתקדם

ת. ממשה מזרחי ועד לצורך העניין לא יודע מי זה, רוני אלשייך

 

ש. עמודים 66-70 הנה עכשיו 11 בינואר 2019 אין חומרים אצל הסנגורים, התיאור הזה לא קיים, בניגוד לטענת נתניהו משרד התקשורת התנגדו למיזוג בזק, YES גורמים המעורים בפרטי חקירת תיק 4000 דוחים את הטענות ואז יש פה מה אמרו ברגר ומה אמר ארדן, רואה?

ת. כן

 

ש. אתה לא צריך להיכנס לפרטים כמובן, כל מה שאני אומר לך ואני רוצה לשאול אותך כמי שליווה במערכת בחירות ב- 2015 פרסומים בנושא חקירות מוצגים באופן מאוד מאוד מסוים כי אנחנו חקרנו חלק מהעדים האלה כבר, אלה חומרים קשים מבחינת נתניהו קנדידט לראשות הממשלה באותו שלב?

ת. זה חומרים שבנימין נתניהו גורמים לו אי נחת רבה במערכת בחירות, הסברתי, זה גם לא האג'נדה שהוא רוצה שתהיה, הוא רוצה שיתעסקו בדברים אחרים.

 

ש. אבל יש פה אג'נדה של מי שמחליט אחרת.

ת. כן, זה גם יכול לצאת מגורמים, מבכירים במשרד התקשורת שחלקם נחקרו.

 

ש. אוקי. הלאה, עמוד 73-77 הנה, פרסום אלוביץ' על נתניהו, אלוביץ' לא חותם, אין עסקה ואז יש פה שוב פרטים, אפשר לעיין בזה, זה 4.1.2019 . הנה אז תסתכל, יש פה מה כתב שאול אלוביץ' בינואר 2015 מתוך התכתבויות של חלק מחומרי חקירה ואז אני שואל אותך פעם נוספת מבחינת נתניהו ההוצאה של החומרים במתכונת כפי שהוצאה, בדרך כפי שיצאה שהם לא נמצאים אצל אף אחד מהסנגורים זה מבחינתו המשך פיגוע מתגלגל נכון?

ת. נכון. אתה יודע אם זה היה בתוך מערכת בחירות, מרוב מערכות בחירות אי אפשר לזכור.
 

ש. קבל את זה כנתון, כן, היה, בחירות הוכרזו בדצמבר 2018 . כן.

ת. אתה יכול גם לקחת בחשבון שמשנים רבות בתקשורת אני יכול להגיד לך כמו שאמרתי לך שהאוריינטציה של מרדכי גילת עם משטרה בדרגים הבכירים, האוריינטציה החד משמעית של גידי וייץ זה פרקליטות. זה בכלל לא נתון בשום סימן שאלה העניין הזה.

 

ש.... כי אנחנו דנים וקאיה וסגר פנימי וביקורים מדיניים, אנחנו בשאלות "הרות גורל" ובוא נראה את הפיגועים שנשים (טעות במקור, צ"ל "נעשים") בתקופת הבחירות באופן מאוד מכוון על ידי גורם אחד שמחזיק את החומר.

ת. אני כבר בתקופה הזאת לא כל כך עוקב כן? זה פחות מעניין אותי

 

ש. נכון, אני יודע, רק בשוליים, נכון. הלאה עמודים 97-98 אמנון אברמוביץ' זה ב- 3 בדצמבר הנה מה נתניהו הורה לי יום אחרי הכרזת הבחירות, יום אחרי הכרזת הבחירות מה אומר פילבר ומה העדות של פילבר, רואה?

ת. כן

 

ש. תאשר לי שגם זה יום אחרי הכרזת הבחירות מבחינה תקשורתית הוא מאוד נגטיבי לנתניהו מאוד מוטה נגד נתניהו, מאוד קשור לסדר היום שהוא אנטי נתניהו?

ת. נכון, זה נכון מאחר וההנחה הרווחת במי שמבין מערכות בחירות ומבין מערכת פוליטית היא שאילולא היו כלל הפרשיות האלה1000 , 2000 ו- 4000 נמצאות פה בנוף ובשיח בנימין נתניהו היה איתנו עוד להרבה שנים כראש ממשלה מאוד חזק, הרבה מאוד שנים, אתה יודע אי אפשר לחזות את העתיד אבל זו ההערכה הרווחת ולכן כאשר בתוך מערכת בחירות הדבר הזה נמצא במרכז השיח זה בעצם מה שיכול להפריד, הדבר המרכזי שיכול להפריד בינו לבין המשך השלטון ולכן כמובן שהאג'נדה הזאת היא גרועה מאוד עבורו בתקופת בחירות.

 

ש. אוקי. 100-103

ש. גברתי אבל זה היה פיגוע מתגלגל שיצא מצד אחד,

 

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא צריך לעבור איתו על כולם, הוא עשה לכם די סיכום עכשיו של מה שהוא חושב.

 

ש. אני רק אומר לגברתי, אז אני אעבור למערכת הבאה. אני מזכיר גם שבית המשפט העליון הורה לחקור

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אתם מגישים הרי את החומרים, אנחנו נראה אותם, אני רק אומרת הוא כבר,

ש. זה פעם אחר פעם, אחר פעם, זה לא איזה כתבה איזוטרית

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אני מדברת מבחינת החקירה של העד, אני לא מדברת מבחינת ההגשה של החומרים.

ש. עוד מערכת בחירות שנקבעו ל- 17 בספטמבר 2019 , זה יום הבחירות, בסדר מר חפץ? תסכים איתי שהשבועות האחרונים אלה השבועות הקריטיים חשובים במיוחד נכון?

ת. בוודאי

 

​כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אתה מדבר על 2019 או 2018 ?

ש. אנחנו עכשיו הולכים למערכת הבאה. אני מזכיר, סוף מאי 2019 נפתחת מערכת בחירות נוספת ושהבחירות נקבעות ל- 17 בספטמבר 2019 . עכשיו, בוא נראה מה היה שלושה שבועות, אני מראה מדגם, שלושה שבועות לפני המועד של הבחירות ותסכים איתי ששלושה שבועות Aשאמרנו מר חפץ זה המועד הקריטי נכון?

ת. בוודאי

 

ש. אז בוא נראה את השטף שיצא, אני מראה לך עכשיו לא פחות ולא יותר מחדשות  2, מהדורה מרכזית שזה הכי אפקטיבי נכון?

ת. נכון.

 

ש. אז בוא נראה למשל במהדורה המרכזית של ערוץ 2 ב- 27 באוגוסט 2019 שלושה שבועות לפני הבחירות, הנה יש כתבה של גיא פלג, הנה, עדות פילבר נגד נתניהו נחשפת. רואה?

ת. כן

 

ש. ועכשיו יש הסבר מה קורה, ואיך הוא סיבך, ואיך, ואיך, ואיך, בסוף זה צריך לפרוט את הפרסומים לעדויות, לראיות אבל הפרסום הזה כיועץ תקשורת שהיה וליווה מערכת בחירות תאשר לי שזה פיגוע?

ת. נכון

עו"ד אמיר טבנקין: אני רק אומר, אני לא חושב שפה תשובותיו של העד זה מה שחשוב לחברי אבל בלי קשר,

כב' השופט מ' בר-עם: זה חשוב כאיש תקשורת שהיה בזמן הרלוונטי לשיטתו אז להגיד שזה לא חשוב זה קצת הייתי אומר מרחיק לכת. מה המשקל זה עניין אחר כמובן.

עו"ד אמיר טבנקין: המשפט הזה חשוב, כל מה שהוא אומר זה חשוב, השאלה מה המשקל שלו פה, אני רק אומר לעומת איך שחברי הציג את החלק הקודם של הפרסומים לעומת החלק הזה חברי וודאי לא יחלוק שזה כבר אחרי העברת החומר.

 

ש. כן, יש לו אינטרס חשוב כמובן

עו"ד אמיר טבנקין: זה עניין עובדתי.

(כולם מדברים יחד, לא ניתן לתמלל)

 

עו"ד ז'ק חן: עו"ד טבנקין אני חשבתי שהיום יישבר שיא של העדר התנגדויות, העדר הערות והעדר תגובות, אז בוא, ברשותך, אני באמצע משפט. הייתי באמצע משפט. אתה הערת הערה שאני חושב שהיא לא במקומה, מדוע? כשהעלה עו"ד בן צור הדלפות שהיו טרם תקופת העברת החומר לסנגורים, עכשיו הוא מראה אמנם לאחר מכן, אבל הקו הוא ברור אנחנו רואים, זאת אומרת עו"ד טבנקין כשהוא קם ומציין את האירוע הזה הוא בעצם בא ואומר ללא שום תשתית, למרות מה שראינו קודם ולמרות שאנחנו רואים את הקו הפוגעני של הכתבות האלה שמי יכול להוציא את החומר ולפגוע בעצמו אלה הנאשמים בעצמם, יש גבול באמת להערות האלה.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: טוב, עו"ד טבנקין

עו"ד אמיר טבנקין:... לא היה מצוין בכזה דגש קודם שלא הועבר

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה היה ברור, זה היה ברור

 

ש. אנחנו כרגע בדיוק פיגועים, לא דיוק עובדתי. האם אתה יודע שהוגש בג"ץ על ידי הנאשמים לחקור מאיפה, איך, לא מאיפה, מאיפה אנחנו יודעים, כדי לחקור את סוגיית ההדלפות? אתה יודע את זה?

ת. יכול להיות שראיתי בתקשורת אבל זה לא חקוק בזיכרוני.

ש. ואתה יודע שאמרו מצד היועץ המשפטי לממשלה, זה קשה לנו לחקור, קשה מאוד לחקור אבל אנחנו נחקור בחקירה נגדית.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: עו"ד בן צור למה... עם העד הזה, תשאל אותו מה שקשור אליו.

ת. אני כבר בתקופה, אני לא מרגיש כל כך בנוח להעיד על כל זה כי אני הייתי כבר במקום אחר בחיים שלי, לא עקבתי אחרי כל זה, אתה יודע, ראיתי פה ושם.

 

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מר חפץ עוד כמה שאלות ואנחנו,

כב' השופט מ' בר-עם: פונים למומחיות של אדוני בעניין הזה, הניסיון הרב שהוא צבר, הקרבה לכלי תקשורת, פחות על ידיעה ממקור אישי או מקור ראשון, זה כמובן.

 

ש. הלאה, אני אראה לך

ת. אולי אני פשוט אסכם לך את זה

 

ש. בבקשה

ת. ככל שאתה תראה פרסומים שהם קרובים למועדי בחירות והם עוסקים באג'נדה של החקירות האלה זה לוז, לוז, לוז לבנימין נתניהו, נורא פשוט.

 

ש. אז אני אומר שיש תגובה

ת. אפילו מידע טוב על זה הוא לא טוב לו, הוא צריך שהאג'נדה לא תהיה שם.

 

ש. האם אתה יודע, רק אני אומר לך שהיו ארבע מהדורות חדשות רצופות יום אחרי יום, נפתחו

ת. עם הדלפות?

 

ש. בנושאים הללו, כן

ת. אני לא יודע את זה

 

ש. אבל מבחינת נתניהו זה פיגוע?

ת. זה נורא. אם זה קרוב לבחירות?

ש. כן, כן, אמרתי לך, שבועיים, שלושה לפני הבחירות.

ת. זה נורא ואיום, פשוט זה הפסד מנדטים פשוט בגלל שהנושא הוא הנושא הכי לא נכון מבחינתו.

 

ש. ברור, ואנחנו גם מסכימים נדמה לי שזה הרבה יותר משמעותי מהכלבה קאיה, זו השאלה שלי, הוא היה שם, האיש שהיה שם. זה הרבה יותר משמעותי מהכלבה קאיה ושרה, זה מאוד משעשע מה שנעשה פה אם לא הבנתם,

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא, לא, זה לא,

 

ש. ועדת חקירה בסוף תחקור את הדברים האלה מה נעשה פה. פיגועים במערכת בחירות עם חומרים שנמצאים, זה פשוט לא ייאמן מה שנעשה כאן בתיק של סיקור. זה מאוד משמעותי מה שאני מראה לך נכון?

ת. לתוצאות של בחירות אם זה קורה נניח בשבוע-שבועיים האחרונים לבחירות מה שאתה אמרת ארבע מהדורות,

 

ש. כן, אחת אחרי השנייה

ת. המילה היא קטסטרופה.

 

ש. קטסטרופה

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: טוב, הלאה.

ש. כבודם אני הגעתי לנקודה כי הייתה לי פשוט המשך חקירה והדברים נהירים אז אני מבקש אם אפשר לעצור היום...

bottom of page